MAĞAZA POLİTİKASI

“Üye”lik ve “Hizmetler” Kullanımı Şartları

-  Üyelik “Mimariprojeindir.com”un ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Mimariprojeindir.com”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun zorunlu alanlarının doldurulması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “Mimariprojeindir.com” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

-  “Mimariprojeindir.com” a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “Mimariprojeindir.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi “Mimariprojeindir.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular “Mimariprojeindir.com”a kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üye”liğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir. 

- “Mimariprojeindir.com” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir para iadesi, tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, “Mimariprojeindir.com” da belirtilen kurallara aykırılık, “Üye”nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “Mimariprojeindir.com” bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “Mimariprojeindir.com” tarafından tespit edilmesi veya “Mimariprojeindir.com” un ticari kararları veya “Mimariprojeindir.com” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “Mimariprojeindir.com”un kendi iradesi ile verilecektir. 

Gizlilik Politikası 

“Mimariprojeindir.com”, www.mimariprojeindir.com internet sitesinden “Üye”ler tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, “Üye”leri ile yaptığı “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda “Mimariprojeindir.com”, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; 

“Mimariprojeindir.com”in kullanıcılarla akdettiği “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi”nin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; 

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; 

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

Ödeme Yöntemleri

- Kredi Kartı
- Banka Kartı

- Havale ve EFT

 

Haberdar Olun

©2019 by MimariProjeİndir. Proudly created with MimariProjeİndir